Онлайн магазин Azimuth
ДЕЗИНФЕКТАНТИ ANCHIALO

Ръководство за дезинфекция

Основни понятия:

Какво е почистване:

Под почистване разбираме премахването на замърсявания и белтъци. Замърсяването и белтъкът са основната база за развитието на бактерии. Чрез премахването им се отстраняват и до 80 % от бактериите.

Какво е дезинфекция:

Под дезинфекция разбираме убиването на най-малко 100 000 бактерии. Една дезинфекция може да бъде успешна само ако се прилага върху чисти повърхности. Дезинфекцията не осигурява стерилна повърхност.

Какво е стерилизация:

Стерилизацията е убиване на всички бактерии, така че да няма нито една оцеляла бактерия.

 

Видове дезинфекция на ръце:

Хигиенична дезинфекция на ръцете:

Една хигиенична дезинфекция на ръцете се извършва чрез нанасяне на алкохолни препарати без добавяне на вода. Това е най-сигурната и бърза мярка за предотвратяване пренасянето на потенциални причинители на болести. Една хигиенична дезинфекция на ръцете може да се направи по всяко време върху чисти ръце. Едно предварително измиване е необходимо ако ръцете са замърсени с белтък.

Хирургична дезинфекция на ръце:

При хирургичната дезинфекция на ръце съгласно европейския стандарт EN 12791 ръцете и предмишниците първо се намазват със средство за дезинфекциране на ръце. По време на последващата фаза на втриване ръцете и предмишниците се натъркват старателно. По време на втриването ръцете и предмишниците трябва да бъдат напълно намазани.

Хигиенично измиване на ръцете:

При хигиеничното измиване на ръцете продуктът се прилага с вода. Продуктът се отмива с вода и ръцете се подсушават с хартия. Този процес показва, че той също може да бъде използван като мярка за дезинфекция, но не е толкова ефективен, колкото хигиеничната дезинфекция на ръцете. Тази мярка се препоръчва при WC- съоръженията, но не е достатъчно като дезинфекция на ръцете напр. в кухнята.

Дезинфекция на повърхности:

Средствата за дезинфекция на повърхности функционират правилно само върху предварително почистена повърхност. Особено, замърсяванията от белтъци и мазнини трябва да бъдат отстранявани незабавно с подходящ почистващ препарат. Важно е да бъдат спазени концентрацията на приложение и времето на действие. Бързодействащите дезинфектанти на базата на алкохол действат, докато алкохолът не се изпари.

 

Бактерии:

Бактериите се състоят от една единствена клетка и по този начин са микроскопични. За да получим 1 мм бактерии трябва да нанижем 1000 перли на една огърлица. Те трябва да се хранят както другите живи същества. Бактериите са почти навсякъде (въздух, земя, вода). Благоприятните условия за живот са влажност, топлина и добра хранителна среда (кърпи за попиване, кранове на батерия, храни извън хладилника). Там те се размножават най-добре. При благоприятни условия от една бактерия за 17 часа се развиват 17 милиарда бактерии. Целта на дезинфекцията е да намали броя на бактериите дотолкова, че от тях да не произлиза непосредствена опасност. Освен това има бактерии, които образуват токсини. Те могат да предизвикат хранително отравяне. За да се спре това, в повечето случаи е достатъчно да се спази непрекъснатото охлаждане на продуктите.

Вируси:

Вирусите са много по-малки от бактериите. За разлика от бактериите вирусите не са независими същества. За да се разпространяват, те трябва да проникнат в чужда клетка. Те програмират тази клетка така, че тя да забрави своето предназначение и единствено да произвежда вируси. Вирусите могат да се възпроизвеждат единствено като подчиняват и контролират други клетки, понеже самите те не притежават собствен клетъчен апарат за самовъзпроизвеждане. Имат разнообразна форма: сферични, пръчковидни, многостенна призма и др. Вирусите се появяват подобно на бактерии в земята, течностите, но също така във въздуха и кръвта. Пример за вирусни болести: грип, херпес, СПИН, COVID-19.

 

Ние различаваме два вида вируси:

Вируси с обвивка:

Вирусите с обвивка не са много стабилни, т.е. те реагират чувствително към всички дезинфекциращи средства в сравнение с вирусите без обвивка. Пример за вируси с обвивка: COVID-19 (коронавирус), Influenza (грип), HIV (Aids), HBV (Хепатит B), HCV (Хепатит C), Vaccinia (едра шарка), BVDV (чума). Ако даден дезинфекциращ продукт има вируцидно ограничение, той е ефективен срещу тези вируси.

Вируси без обвивка:

Вирусите без обвивка са много стабилни. Те оцеляват в текстил сред другите повече от няколко седмици. Също така дезинфекциращите средства трябва да бъдат с много високо съдържание на етанол (алкохол) или да имат специални активни вещества (алдехиди, пероксиди). Пример за вируси без обвивка: норовируси, ротавирус, полиома-SV40= HPV (причинява рак на шийката на матката), полио (детски паралич), адено, хепатит А (жълтеница).

 

Начини за разпространението на вируси:

Както при бактериите, вирусите също могат да попаднат чрез ръцете в устата. Поради тяхния размер вирусите се пренасят много лесно, например хепатит В може да се предава чрез прането (засъхнала кръв по прането). За разлика от бактериите човек може да се ваксинира срещу много вирусни заболявания. Бактериалният тест при бактериите не може да се прилага при вирусите. Правилните и последователни мерки за дезинфекция на ръцете и повърхностите са още по-важни.
Хранителните продукти се освобождават от вируси посредством загряване до > 60°C.

Източник: Ръководство на Haglaitner https://www.hagleitner.com/