Онлайн магазин Azimuth

В Поморие дискутираха икономическите ползи, които предоставя НАТУРА 2000

Чрез местни продукти и услуги бяха представени добри практики

 

Поморие днес бе домакин на форум „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас. Това бе първият ден от информационна кампания, която чрез местни продукти и услуги представя пред заинтересованите страни ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

Събитието премина под надслов „Даровете на морето“ и бе посветено на добива на сол от Поморийското езеро и поморийска кал и луга. Участие в него взеха собственици и ползватели на земи, представители на местни структури и организации, туроператори и турагенти от областта. Те посетиха Музея на солта в защитена местност „Поморийско езеро“, където бяха запознати с интересната история на древния поминък на Анхиало – солодобива.

Програмата продължи с презентация на защитените зони и защитените местности в Бургаска област, представена от Милена Ярмова от РИОСВ – Бургас.

Особено оживена дискусия предизвика докладът на Ясен Георгиев от Института за икономическа политика за възможностите за европейско финансиране и добри практики на икономически и социални ползи от НАТУРА 2000. Много от собствениците на земи в защитени зони споделиха, че на практика се ограничават всякакви инвестиционни намерения в тези територии, въпреки че по принцип няма законови пречки за това. Най-често причината нещата да не се случват, са протестите на природозащитните организации и някои пропуски при превеждането на европейските директиви на български език.


За приложението на поморийската луга и лечебна кал и използването им за балнео-, спа- и оздравителни процедури говори доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“.

А поморийският производител Грудимир Грудев запозна аудиторията с широката гама от собствени продукти с търговска марка ANCHIALO, произведени от сол и луга. Като пример за добра практика от гранд хотел „Поморие“ представиха конкретните си програми за оздравителни процедури с използването на поморийската кал и луга.

Така, по атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги, заинтересованите страни се запознаха не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя Натура 2000. Именно това е и основната цел на проекта за споделена визия на екологичната мрежа – да се се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи от нея, като в същото време се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания „Натура 2000 и даровете на природата“, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Инициативата е финансирана от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Според изследвания на Европейската комисията ползите, произтичащи от „Натура 2000“, се оценяват в порядъка на 200-300 млрд. евро годишно. В Европа около 4,4 милиона работни места и 405 милиарда евро годишен оборот (по данни от 2013 г.) са пряко свързани с поддържането на здрави екосистеми, значителна част от които се намират в рамките на „Натура 2000“.

В същото време производствата в зони НАТУРА 2000 допринасят за поддържането и опазването на биологичното разнообразие, а биологичното производство е една допълнителна възможност и път на развитие, които могат да се осъществяват и в рамките на екологичната мрежа, както и извън нея.

Източник: http://www.desant.net/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *