Професионална козметика и продукти за дезинфекция

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020
Активно вещество: Етилов алкохол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, 70,0 g/100 g

Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности Аnchialo/Препарат за почистване, хигиенизиране и ароматизиране на повърхности Аnchialo/Sanitizer for cleaning and desinfection of surfaces Anchialo/Concentrate for cleaning, sanitation and aromatization of surfaces Anchialo
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи.

Дезинфекциращ гел за ръце и кожа Аnchialo/Гел за дълбоко почистване на ръце Аnchialo / Disinfecting hand and skin gel Anchialo/Deep cleaning hand gel Anchialo
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 1 – Хигиена на човека.