Онлайн магазин Azimuth

Етикет: Министерство на здравеопазването

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020 Активно вещество: Етилов алкохол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, 70,0 g/100 g Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности Аnchialo/Препарат за почистване, хигиенизиране и ароматизиране на повърхности...

Read more