Професионална козметика и продукти за дезинфекция

Етикет: Haglaitner

Основни понятия: Какво е почистване: Под почистване разбираме премахването на замърсявания и белтъци. Замърсяването и белтъкът са основната база за развитието на бактерии. Чрез премахването им се отстраняват и до 80 % от бактериите. Какво е дезинфекция: Под дезинфекция разбираме...

Read more