Професионална козметика и продукти за дезинфекция

Новини

17

сеп. 21

Luga.bg и фирма АЗИМУТ със свой щанд с продукти с черноморска луга и лиманнa кал ANCHIALO на събитие, организирано местна инициативна група, гр.Поморие, което ще се проведе на територията на МИГ, във фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие.

Приятели, заповядайте ако сте в района на град Поморие. Тук сме. На щанда ни може да закупите любимите ви продукти ANCHIALO с черноморска луга и лиманна кал, произвеждани от нас. Очакваме ви!🙃

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, във фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие.

Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на местните заинтересовани страни в общностни инициативи за популяризиране на подхода ВОМР.

Събитието ще включва:

– Информационен панел, включващ: представяне на СВОМР и изпълнението й, във връзка със специфични за територията теми, свързани с приоритетите на СВОМР – развитие на туризъм, икономика, земеделие и др.;

– Изложение на местни производители и занаятчии, вкл. демонстрация/дегустация от територията на МИГ – фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие;

– Провеждане на футболен турнир за деца – двора на СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Източник: https://www.mig-pomorie.eu/

14

май 21

В Поморие дискутираха икономическите ползи, които предоставя НАТУРА 2000

Чрез местни продукти и услуги бяха представени добри практики

 

Поморие днес бе домакин на форум „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас. Това бе първият ден от информационна кампания, която чрез местни продукти и услуги представя пред заинтересованите страни ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

Събитието премина под надслов „Даровете на морето“ и бе посветено на добива на сол от Поморийското езеро и поморийска кал и луга. Участие в него взеха собственици и ползватели на земи, представители на местни структури и организации, туроператори и турагенти от областта. Те посетиха Музея на солта в защитена местност „Поморийско езеро“, където бяха запознати с интересната история на древния поминък на Анхиало – солодобива.

Програмата продължи с презентация на защитените зони и защитените местности в Бургаска област, представена от Милена Ярмова от РИОСВ – Бургас.

Особено оживена дискусия предизвика докладът на Ясен Георгиев от Института за икономическа политика за възможностите за европейско финансиране и добри практики на икономически и социални ползи от НАТУРА 2000. Много от собствениците на земи в защитени зони споделиха, че на практика се ограничават всякакви инвестиционни намерения в тези територии, въпреки че по принцип няма законови пречки за това. Най-често причината нещата да не се случват, са протестите на природозащитните организации и някои пропуски при превеждането на европейските директиви на български език.


За приложението на поморийската луга и лечебна кал и използването им за балнео-, спа- и оздравителни процедури говори доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“.

А поморийският производител Грудимир Грудев запозна аудиторията с широката гама от собствени продукти с търговска марка ANCHIALO, произведени от сол и луга. Като пример за добра практика от гранд хотел „Поморие“ представиха конкретните си програми за оздравителни процедури с използването на поморийската кал и луга.

Така, по атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги, заинтересованите страни се запознаха не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя Натура 2000. Именно това е и основната цел на проекта за споделена визия на екологичната мрежа – да се се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи от нея, като в същото време се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания „Натура 2000 и даровете на природата“, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Инициативата е финансирана от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Според изследвания на Европейската комисията ползите, произтичащи от „Натура 2000“, се оценяват в порядъка на 200-300 млрд. евро годишно. В Европа около 4,4 милиона работни места и 405 милиарда евро годишен оборот (по данни от 2013 г.) са пряко свързани с поддържането на здрави екосистеми, значителна част от които се намират в рамките на „Натура 2000“.

В същото време производствата в зони НАТУРА 2000 допринасят за поддържането и опазването на биологичното разнообразие, а биологичното производство е една допълнителна възможност и път на развитие, които могат да се осъществяват и в рамките на екологичната мрежа, както и извън нея.

Източник: http://www.desant.net/

10

май 21

Информационни дни разкриват икономическите ползи, които предоставя Натура 2000

Първият от тях е посветен на добива на сол и поморийска кал и луга и ще бъде открит на 14 май в Музея на солта в Поморие

На 14 май 2021 г. в Поморие започва информационна кампания, която чрез местни продукти и услуги ще представи пред заинтересованите страни в регион Бургас ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

Събитията са под общ наслов „Натура 2000 и даровете на природата“ и ще се фокусират в три основни теми: балнеолечение с лечебна кал и луга и добив на сол от Поморийското езеро, производство на мед от Природен парк „Странджа“ и винопроизводство от регион Бургас.

За участие в тях са поканени собственици и ползватели на земи, представители на ловно-рибарски дружества, туроператори и турагенти от областта. По атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги заинтересованите страни ще се запознаят не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя мрежата Натура 2000.

Първият от информационните дни –„Даровете на морето“, посветен на добива на сол и поморийска кал и луга, ще бъде открит на 14 май в Музея на солта в Поморие. Участието е безплатно и всеки желаещ може да се включи в събитието.

То включва посещение на музейната експозиция за солодобива в защитена местност „Поморийско езеро“. Експерти от РИОСВ-Бургас ще представят зоните Натура 2000 в района на Поморие и защитените видове в тях. Доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“ ще запознае публиката с възможностите, които поморийската луга и лечебната кал предоставят за развитието на балнео-, спа- и уелнес туризма в контекста на защитените зони на Натура 2000.

Участниците в информационния ден ще имат възможност да научат и какви са възможностите за европейско финансиране, както и какви са добрите практики от европейските страни на икономически и социални ползи от екологичната мрежа.

Поморийският производител Грудимир Грудев пък ще представи собствени продукти с търговска марка ANCHIALO, произведени от сол и луга, а от гранд хотел „Поморие“ ще организират демонстрации за използването на поморийската луга и лечебна кал за балнео-, спа- и оздравителни процедури.

Изпълнението на проекта цели да се се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания „Натура 2000 и даровете на природата“, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Той е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Според изследвания на Европейската комисията ползите, произтичащи от „Натура 2000“, се оценяват в порядъка на 200-300 млрд. евро годишно. В Европа около 4,4 милиона работни места и 405 милиарда евро годишен оборот (по данни от 2013 г.) са пряко свързани с поддържането на здрави екосистеми, значителна част от които се намират в рамките на „Натура 2000“.

В същото време производствата в зони НАТУРА 2000 допринасят за поддържането и опазването на биологичното разнообразие, а биологичното производство е една допълнителна възможност и път на развитие, които могат да се осъществяват и в рамките на екологичната мрежа, както и извън нея.

Източник: http://www.desant.net/

16

юни 20

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020
Активно вещество: Етилов алкохол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, 70,0 g/100 g

Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности Аnchialo/Препарат за почистване, хигиенизиране и ароматизиране на повърхности Аnchialo/Sanitizer for cleaning and desinfection of surfaces Anchialo/Concentrate for cleaning, sanitation and aromatization of surfaces Anchialo
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи.

Дезинфекциращ гел за ръце и кожа Аnchialo/Гел за дълбоко почистване на ръце Аnchialo / Disinfecting hand and skin gel Anchialo/Deep cleaning hand gel Anchialo
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 1 – Хигиена на човека.

3

апр. 20

По-ниски цени от 01-Април и нови продукти

Уважаеми приятели,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 01-Април въведохме:

  1. Нови продукти
  2. Нови, по-ниски цени, на цялата ни продуктова гама;
  3. Възможност за отстъпки при покупка на 3 или 5 броя от даден продукт (т.н. ПРОМО ПАКЕТИ)

Бъдете здрави,

Азимут 6000 ЕООД

26

мар. 20

Община Поморие получи дарение на дезинфекционни препарати

Предприемач от Поморие Грудимир Грудев направи дарение на дезинфекционни препарати. Той безвъзмездно предостави за нуждите на общинска администрация гр. Поморие 80 бр. гел за ръце от 150 мл. и 15 л. препарат за почистване, ароматизиране и хигиенизиране на повърхности.

„Изключително много благодаря на поморийската фирма „Азимут-6000“ ЕООД за направеното дарение. Но най-вече благодаря за примера как в трудни моменти можем да бъдем обединени и да си помагаме. Този жест за нас е много важен, защото всичко, което в момента успява да осигури Общината, приоритетно се насочва към нуждите на МБАЛ, лични лекари и Полиция. Дарените консумативи ще се използват най-вече от служителите в администрацията, които контактуват с граждани“, каза кметът Алексиев.

Източник: https://www.pomorie.bg/57549/obshtina-pomorie-polutchi-darenie-na-dezinfektsionni-preparati/?fbclid=IwAR3cJqik0VDHkmrnQKjHyjXk67Ki7dlhSFK62DM07scBoD1MoXwrkq5beMM

Публикувано на: 26.03.2020 г.

22

мар. 20

Препоръка за плащане с дебитна/кредитна карта или PayPal

Уважаеми клиенти,

в периода на повишен риск от COVID – 19 е препоръчително да избягвате излишните контакти и работата с пари в брой. Препоръчваме Ви при поръчване на продукти от сайта да използвате методи за плащане с дебитна/кредитна карта или PayPal.

Бъдете здрави!
Екипът на Азимут 6000 ЕООД

20

мар. 20

Фирмено съобщение

Уважаеми клиенти,

продължаваме да отговаряме в срок на завишеното търсене на продуктите ни за хигиена и дезинфекция. Въпреки че суровината “етилов спирт”, която купуваме от заводите за спирт и влагаме в крайните си продукти поскъпна над 4 пъти през последния месец, се стремим да държим цените максимално ниски за крайния клиент, доколкото това е възможно. Пазете се от спекуланти-прекупвачи и избирайте добре преди да поръчате. Уверяваме Ви, че като производител на крайни продукти за хигиена заставаме с името си зад продуктите, които произвеждаме, спирта който влагаме и най-вече зад тяхното най – високо качество!

Бъдете здрави,
Екипът на Азимут 6000 ЕООД