Професионална козметика и продукти за дезинфекция

Политика за поверителност

Вашите лични данни ще бъдат използвани за подпомагане на Вашето преживяване в Azimut-Shop.Eu. В случай, че се регистрирате ще бъдат използвани за управление на достъпа до Вашия акаунт, а при успешна поръчка ще бъдат използвани с цел обработването й. Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на клиентите ни е наш приоритет. Обработваме Вашата информация въз основа на приложимото законодателство и по-конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Политиката за поверителност Ви информира за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни в Azimut-Shop.Eu. С нея също Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация.

АЗИМУТ 6000 ЕООД
Поморие 8200
BG202480849

Последно обновен: 2020-04-01