Професионална козметика и продукти за дезинфекция

Информационни дни разкриват икономическите ползи, които предоставя Натура 2000

Първият от тях е посветен на добива на сол и поморийска кал и луга и ще бъде открит на 14 май в Музея на солта в Поморие

На 14 май 2021 г. в Поморие започва информационна кампания, която чрез местни продукти и услуги ще представи пред заинтересованите страни в регион Бургас ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

Събитията са под общ наслов „Натура 2000 и даровете на природата“ и ще се фокусират в три основни теми: балнеолечение с лечебна кал и луга и добив на сол от Поморийското езеро, производство на мед от Природен парк „Странджа“ и винопроизводство от регион Бургас.

За участие в тях са поканени собственици и ползватели на земи, представители на ловно-рибарски дружества, туроператори и турагенти от областта. По атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги заинтересованите страни ще се запознаят не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя мрежата Натура 2000.

Първият от информационните дни –„Даровете на морето“, посветен на добива на сол и поморийска кал и луга, ще бъде открит на 14 май в Музея на солта в Поморие. Участието е безплатно и всеки желаещ може да се включи в събитието.

То включва посещение на музейната експозиция за солодобива в защитена местност „Поморийско езеро“. Експерти от РИОСВ-Бургас ще представят зоните Натура 2000 в района на Поморие и защитените видове в тях. Доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“ ще запознае публиката с възможностите, които поморийската луга и лечебната кал предоставят за развитието на балнео-, спа- и уелнес туризма в контекста на защитените зони на Натура 2000.

Участниците в информационния ден ще имат възможност да научат и какви са възможностите за европейско финансиране, както и какви са добрите практики от европейските страни на икономически и социални ползи от екологичната мрежа.

Поморийският производител Грудимир Грудев пък ще представи собствени продукти с търговска марка ANCHIALO, произведени от сол и луга, а от гранд хотел „Поморие“ ще организират демонстрации за използването на поморийската луга и лечебна кал за балнео-, спа- и оздравителни процедури.

Изпълнението на проекта цели да се се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания „Натура 2000 и даровете на природата“, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Той е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Според изследвания на Европейската комисията ползите, произтичащи от „Натура 2000“, се оценяват в порядъка на 200-300 млрд. евро годишно. В Европа около 4,4 милиона работни места и 405 милиарда евро годишен оборот (по данни от 2013 г.) са пряко свързани с поддържането на здрави екосистеми, значителна част от които се намират в рамките на „Натура 2000“.

В същото време производствата в зони НАТУРА 2000 допринасят за поддържането и опазването на биологичното разнообразие, а биологичното производство е една допълнителна възможност и път на развитие, които могат да се осъществяват и в рамките на екологичната мрежа, както и извън нея.

Източник: http://www.desant.net/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *